Ћирилица - Latinica - English   Izlaz 
POČETNA
GLAVNI INDIKATORI
UPOREDNI PRIKAZ
ANALITIKA
 
UPOREDNI PRIKAZ EKONOMSKIH INDIKATORA
   Izaberite godinu:
IndikatoriRepublika SrpskaFederacija BiHBosna i HercegovinaSrbijaHrvatskaEU27
Realni sektor      
Nominalni BDP (u milionima KM)10.075,7320.540,0031.376,0071.964,7695.248,9229.971.661,12
BDP, nominalna stopa rasta (u %)n/an/a3,30n/an/an/a
BDP, realna stopa rasta (u %)3,103,103,401,902,802,40
Stanovništvo (procjena, hiljade)1.153,022.201,193.504,00n/a4.125,00512.596,40
BDP per capita (u KM)8.739,009.314,008.954,00n/a23.090,5358.577,11
Stopa rasta industrijske proizvodnje (%)1,403,803,103,90n/an/a
Broj nezaposlenih  114.364357.971n/an/an/an/a
Broj zaposlenih  260.608505.201n/an/an/an/a
Stopa nezaposlenosti (zvanična statistika)n/an/an/a14,70n/a7,60
Stopa nezaposlenosti (APC - ILO)21,00n/a20,5014,1011,207,60
Prosječne plate (u KM)831,00860,00851,00898,001.633,00n/a
Prosječne penzije (u KM)  343,70372,00n/an/an/an/a
Troškovi života (prosječna godišnja promjena u %)n/an/an/an/an/an/a
Ciejne na malo (prosječna godišnja promjena u %)n/an/an/an/an/an/a
Potrošačke cijene (prosječna godišnja promjena u %)0,401,701,303,001,101,50
Konsolidovani budžet       
Prihodi (% BDP-a)n/an/a42,80n/an/an/a
Rashodi (% BDP-a)n/an/a40,20n/an/an/a
Transakcije u nefinansijskim sredstvima (% BDP-a)n/an/an/an/an/an/a
Neto pozajmljivanje/zaduživanje (% BDP-a)n/an/an/an/an/an/a
Krediti      
Krediti stanovništvu (u milionima KM)  n/an/an/an/an/an/a
Krediti stanovništvu (stopa rasta u %)  n/an/an/an/an/an/a
Zaduženost fizičkih lica per capita (u KM)n/an/an/an/an/an/a
Krediti privredi (u milionima KM)  n/an/an/an/an/an/a
Krediti privredi (stopa rasta u %)n/an/an/an/an/an/a
Krediti privredi (% BDP)n/an/an/an/an/an/a
Ukupni depoziti (u milionima KM)  n/an/a11.271,45n/an/an/a
Ukupni depoziti (stopa rasta u %)n/an/an/an/an/an/a
Prosječna kamatna stopa na kredite bankarskog sektora RS (%)n/an/an/an/an/an/a
Prosječna kamatna stopa na depozite bankarskog sektora RS (%)n/an/an/an/an/an/a
Spoljna trgovina i strane direktne investicije (SDI)      
Izvoz roba (u milionima KM)3.476,897.254,5411.054,0037.806,19n/a3.674.030,00
Izvoz roba (stopa rasta u %)n/an/a3,4011,20n/an/a
Uvoz roba (u milionima KM)4.857,5812.435,0518.134,0043.742,14n/a3.625.130,00
Uvoz roba (stopa rasta u %)n/an/a4,3014,10n/an/a
Pokrivenost uvoza izvozom (u %)71,0058,3061,00n/an/an/a
Bilans roba (u milionima KM)-1.380,70n/a-7.080,60n/an/an/a
Bilans roba (u % BDP-a)n/an/an/an/an/an/a
Učešće izvoza u BDP-u, %n/an/an/an/a51,50n/a
Izvoz per capita (u KM)n/an/an/an/an/an/a
Priliv SDI (u milionima KM)n/an/an/an/an/an/a
SDI per capitan/an/an/an/an/an/a
Učešće SDI u BDP-u, %n/an/an/an/an/an/a
Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.