Ћирилица - Latinica - English   Излаз 
ПОЧЕТНА
ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
АНАЛИТИКА
 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА
   Изаберите годину:
ИндикаториРепублика СрпскаФедерација БиХБосна и ХерцеговинаСрбијаХрватскаЕУ27
Реални сектор      
Номинални БДП (у милионима КМ)11.232,7823.130,7035.229,0089.642,30105.237,6032.159.176,30
БДП, номинална стопа раста (у %)5,105,405,507,204,503,50
БДП, реална стопа раста (у %)2,502,602,404,202,50n/a
Становништво (процјена, хиљаде)1.142,492.190,103.500,306.926,704.065,20513.719,50
БДП per capita (у KM)9.832,0010.562,0010.108,0012.941,6025.887,4062.600,70
Стопа раста индустријске производње (%)-6,30n/an/an/an/an/a
Број незапослених  89.896307.864405.523n/a128.650n/a
Број запослених  272.366531.483821.656n/a1.555.068235.967.000
Стопа незапослености (званична статистика),%24,8015,7033,0010,907,60n/a
Стопа незапослености (AРС - ILO)11,70n/an/an/a2,90n/a
Просјечне плате (у KM)906,00928,00916,30913,301.699,20n/a
Просјечне пензије (у KM)  377,90416,30397,10438,10667,10n/a
Трошкови живота (просјечна годишња промјена у %)n/an/an/an/an/an/a
Цијене на мало (просјечна годишња промјена у %)n/an/an/an/an/an/a
Потрошачке цијене (просјечна годишња промјена у %)0,300,50n/an/a0,80n/a
Консолидовани буџет       
Приходи (% БДП-а)40,7039,8042,6042,1047,5046,10
Расходи (% БДП-а)36,4035,1037,9042,3047,2046,60
Трансакције у нефинансијским средствима (%БДП-а)3,302,402,90n/a0,000,00
Нето позајмљивање/задуживање (% БДП-а)1,002,301,90n/a0,30-0,50
Кредити      
Кредити становништву (у милионима КМ)  2.970,406.662,409.975,5017.594,80n/an/a
Кредити становништву (стопа раста у %)  9,007,807,9010,20n/an/a
Задуженост физичких лица per capita (у КМ)2.600,103.042,102.849,902.540,10n/an/a
Кредити привреди ( у милионима КМ)  2.829,706.197,209.034,0019.583,20n/an/a
Кредити привреди (стопа раста у %)6,603,904,809,50n/an/a
Кредити привреди (% БДП-а)25,1026,8025,6021,80n/an/a
Укупни депозити ( у милионима КМ)  7.016,1019.414,2023.680,5020.988,0079.086,10n/a
Укупни депозити (стопа раста у %)7,7010,308,908,505,40n/a
Просјечна каматна стопа на кредите банкарског сектора РС (%)4,73n/an/an/an/an/a
Просјечна каматна стопа на депозите банкарског сектора РС (%)0,64n/an/an/an/an/a
Спољна трговина и стране директне инвестиције (СДИ)      
Извоз роба (у милионима КМ)3.610,387.620,3711.492,5632.590,8029.692,70n/a
Извоз роба (стопа раста у %)-3,50-3,70-3,402,004,70n/a
Увоз роба (у милионима КМ)4.782,1913.851,8119.498,5844.372,8048.713,00n/a
Увоз роба (стопа раста у %)-8,304,401,203,305,20n/a
Покривеност увоза извозом (у %)75,5055,0058,9073,4061,00n/a
Биланс роба (у милионима КМ)-1.171,79-6.231,43-8.006,02-11.782,00-19.020,30n/a
Биланс роба (у % БДП-а)-10,40-26,90-22,70-13,10-18,10n/a
Учешће извоза у БДП-у, %32,1032,9032,6036,4028,20n/a
Извоз per capita (у КМ)3.160,303.479,503.283,304.705,107.304,10n/a
Прилив СДИ (у милионима KM)n/an/an/an/an/an/a
СДИ per capitan/an/an/an/an/an/a
Учешће СДИ у БДП-у, %n/an/an/an/an/an/a
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.