Ћирилица - Latinica - English   Излаз 
ПОЧЕТНА
ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
АНАЛИТИКА
 
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА
   Изаберите годину:
ИндикаториРепублика СрпскаФедерација БиХБосна и ХерцеговинаСрбијаХрватскаЕУ27
Реални сектор      
Номинални БДП (у милионима КМ)10.075,7320.540,0031.376,0071.964,7695.248,9229.971.661,12
БДП, номинална стопа раста (у %)n/an/a3,30n/an/an/a
БДП, реална стопа раста (у %)3,103,103,401,902,802,40
Становништво (процјена, хиљаде)1.153,022.201,193.504,00n/a4.125,00512.596,40
БДП per capita (у KM)8.739,009.314,008.954,00n/a23.090,5358.577,11
Стопа раста индустријске производње (%)1,403,803,103,90n/an/a
Број незапослених  114.364357.971n/an/an/an/a
Број запослених  260.608505.201n/an/an/an/a
Стопа незапослености (званична статистика),%n/an/an/a14,70n/a7,60
Стопа незапослености (AРС - ILO)21,00n/a20,5014,1011,207,60
Просјечне плате (у KM)831,00860,00851,00898,001.633,00n/a
Просјечне пензије (у KM)  343,70372,00n/an/an/an/a
Трошкови живота (просјечна годишња промјена у %)n/an/an/an/an/an/a
Цијене на мало (просјечна годишња промјена у %)n/an/an/an/an/an/a
Потрошачке цијене (просјечна годишња промјена у %)0,401,701,303,001,101,50
Консолидовани буџет       
Приходи (% БДП-а)n/an/a42,80n/an/an/a
Расходи (% БДП-а)n/an/a40,20n/an/an/a
Трансакције у нефинансијским средствима (%БДП-а)n/an/an/an/an/an/a
Нето позајмљивање/задуживање (% БДП-а)n/an/an/an/an/an/a
Кредити      
Кредити становништву (у милионима КМ)  n/an/an/an/an/an/a
Кредити становништву (стопа раста у %)  n/an/an/an/an/an/a
Задуженост физичких лица per capita (у КМ)n/an/an/an/an/an/a
Кредити привреди ( у милионима КМ)  n/an/an/an/an/an/a
Кредити привреди (стопа раста у %)n/an/an/an/an/an/a
Кредити привреди (% БДП-а)n/an/an/an/an/an/a
Укупни депозити ( у милионима КМ)  n/an/a11.271,45n/an/an/a
Укупни депозити (стопа раста у %)n/an/an/an/an/an/a
Просјечна каматна стопа на кредите банкарског сектора РС (%)n/an/an/an/an/an/a
Просјечна каматна стопа на депозите банкарског сектора РС (%)n/an/an/an/an/an/a
Спољна трговина и стране директне инвестиције (СДИ)      
Извоз роба (у милионима КМ)3.476,897.254,5411.054,0037.806,19n/a3.674.030,00
Извоз роба (стопа раста у %)n/an/a3,4011,20n/an/a
Увоз роба (у милионима КМ)4.857,5812.435,0518.134,0043.742,14n/a3.625.130,00
Увоз роба (стопа раста у %)n/an/a4,3014,10n/an/a
Покривеност увоза извозом (у %)71,0058,3061,00n/an/an/a
Биланс роба (у милионима КМ)-1.380,70n/a-7.080,60n/an/an/a
Биланс роба (у % БДП-а)n/an/an/an/an/an/a
Учешће извоза у БДП-у, %n/an/an/an/a51,50n/a
Извоз per capita (у КМ)n/an/an/an/an/an/a
Прилив СДИ (у милионима KM)n/an/an/an/an/an/a
СДИ per capitan/an/an/an/an/an/a
Учешће СДИ у БДП-у, %n/an/an/an/an/an/a
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.