ПРОЈЕКАТ

Е-управа

Вриједност:
141.200 КМ
Општина:
Градишка
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
Е-Градишка: успостављање нових електронских услуга у градској управи
 
Опис пројекта
Пројектни приједлог "Е-Градишка- успостављање нових електронских услуга у градској управи" заснован је на тежњама града Градишка ка константној дигитализацији јавних услуга и развоја у правцу Smart city концепта. Имплементација пројектних активности укључује набавку опреме у виду хардвардске инфраструктуре (сервера одговарајућих перформанси и storage система одговарајућег капацитета), те набавку адекватних софтвера за управљање документима и пословним процесима у раду одјељења у органима управе. Осим тога, пројектом је предвиђена обука запослених радника градск еуправе за рад на новим софтверима, односно програмима на основу којих ће се успоставити нове електронске услуге за грађане. Реализацијом пројекта грађанима ће бити доступне нове електронске услуге градске управе у виду: СМС модул- пружање информација странки о статусу њиховог предмета/захтјева путем смс-а; електронска писарница- електронско одређивање броја предмета; дефинисање путање кретања појединих предмета између запослених током рада на предмету и слање имејл порука странкама Са једне стране, новоуспоставњене електронск еуслуге у градској управи грађанима ће редуковати вријем ереализациј епројекта , односно убрзати процес њиховог рјешавања, док ће са друге стране запосленима омогућити аутоматизацију радних процеса, бољу учинковитост и квалитетнију интерну комуникацију.
 
Корисник пројекта
Град Градишка
 
Структура финансирања
Грант: 24.000,00 КМ
Суфинансирање: 117.200,00 КМ
Укупно: 141.200,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.