ПРОЈЕКАТ

Побољшање услуга јавне чистоће на подручју града Приједора

Вриједност:
216.110 КМ
Општина:
Приједор
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
Побољшање услуга јавне чистоће на подручју града Приједора
 
Опис пројекта
Пројекат „Побољшање услуга јавне чистоће на подручју града Приједора“ представља иницијативу чији је примарни циљ побољшање квалитета и доступности постојећих јавних услуга на подручју града Приједора и приградских насеља а за које је задужено предузећа „Комуналне услуге“ а.д. Приједор. Тренутно се наведене услуге врше помоћу машине ауточистилице која је услијед дотрајалости често у неисправном стању што утиче на могућност квалитетног вршења наведених услуга, њихово ширење на приградска насеља као и ствара негативан утицај на животну средину (појава дивљих депонија, ширења зараза и сл.). Како би се смањиле наведене негативне појаве услијед слабијег одржавања јавне хигијене путем пројекта планирана је набавка мултифункционалне машине за чишћење. Поред квалитетнијег пружања услуга иста ће омогућити и њено проширење и на периферна градска подручја. Такође, путем пројекта планиране су и едукације с циљем подизања свијести о значају очувања животне средине док ће се у сарадњи са партнерским организацијама из невладиног сектора као и комуналног предузећа из Новог Града организовати активности с циљем преноса добре праксе у одржавању јавне хигијене на подручју општине Нови Град.
 
Корисник пројекта
"Комуналне услуге" ад Приједор
 
Структура финансирања
Грант: 100.000,00 КМ
Суфинансирање: 116.110,00 КМ
Укупно: 216.110,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.