ПРОЈЕКАТ

Унапређење локалне пољопривредне производње у Требињу

Вриједност:
133.731 КМ
Општина:
Требиње
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
Оснаживање локалних капацитета за ефикаснију пољопривредну производњу
 
Опис пројекта
Пројектом ће се извршити доградња и адапрација објекта привременог објекта, којим газдује Аграрни фонд, с циљем побољшања хигијенских услова и брзине припреме производа за коначни пласман на тржиште. Осим тога, куповином опреме за прераду и паковањем која би била смјештена у том простору (хидраулична преса, дупликатор, пастеризатор, пу нилица, етикетирка и вакумирка) Аграрни фонд ће бити у могућности да задовољи растућу потражњу за аутентичним херцеговачким производима. Такође, на другој страни, с циљем повећања капацитета за прераду воћа и поврћа планирана је набавка машина и опреме за потребе малих пољопривредних произвођача којима би иста била додијељена путем јавног позива. На овај начин они ће бити у могућности да испоручују веће количине производа и уведу стандардизацију у производњи истих. Такође, кроз едукацију пољопривредних произвођача биће унапређени њихови капацитети и знања када је у питању употреба стандарда у производњи и преради те повећање њихове продуктивности.
 
Корисник пројекта
Развојна агенција Града Требиња
 
Структура финансирања
Грант: 93.600,00 КМ
Суфинансирање: 40.131,00 КМ
Укупно: 133.731,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.