ПРОЈЕКАТ

Реконструкција и санација водовода

Вриједност:
96.136 КМ
Општина:
Нови Град
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Ширење доступности и квалитета јавних комуналних услуга на рурална подручја општине Нови Град
 
Опис пројекта
Путем овог пројекта изграђена је секундарна водоводна мрежа у насељу Жарковац чиме је осигурано континуирано снабдијевање становништва питком водом. На овај начин створени су и предуслови за унапређење хигијенско-епидемиолошке ситуације на подручју МЗ Блатна и насеља Жарковац, а који су директно везани за доступност питке воде за домаћинства, те обезбијеђени услови за повећање обима пољопривредне производње локалног становништва.
 
Корисник пројекта
Општина Нови Град
 
Структура финансирања
Грант: 76.699,00 КМ
Суфинансирање: 19.437,00 КМ
Укупно: 96.136,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.