ПРОЈЕКАТ

Одрживо управљање отпадом у општини Брод

Вриједност:
155.542 КМ
Општина:
Брод
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Успостављање модела одрживог управљања отпадом у општини Брод
 
Опис пројекта
Пројекат је обухватио успоставу рециклажног острва у градском подручју општине, спровођење едукативно-превентивне кампање о штетности дивљих депонија, набавку аутоподизача контејнера, дефинисање и успостављање модела предселекције и рециклаже отпада, спровођење три волонтерске акције чишћења дивљих депонија као и проширење обухвата одвоза отпада на рурално подручје општине Брод. Реализације претходно наведених активности утицала је на побољшање доступности и квалитета ове јавне услуге на посматраном подручју.
 
Корисник пројекта
Општина Брод
 
Структура финансирања
Грант: 83.526,00 КМ
Суфинансирање: 72.016,00 КМ
Укупно: 155.542,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Актив развоја грађанске сфере (АРГС)Организовање и спровођење предавања у градским и руралним М3 на тему опасности дивљих депонија и важности рециклаже
Комуналац ад ДервентаПренос знања и искуства стечених током процеса увођења модела предселекције и рециклаж отпада у општини Дервента те успостављање рециклажних острва у општини Брод
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.