ПРОЈЕКАТ

Дистрибутивни центар воћа Приједор

Вриједност:
169.790 КМ
Општина:
Приједор
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Побољшан приступ тржиштима и јачање конкурентности произвођача воћа у руралним подручјима економског подручја града Приједора кроз подршку имплементацији новог пословног модела «Дистрибутивни центар воћа Приједор»
 
Опис пројекта
Пројекат је настао као „bottom-up” иницијатива активним укључивањем представника руралне заједнице у планирање и програмирање руралног развоја. Као резултат наведене иницијативе путем пројекта извршена је унутрашња санација објекта од 500 m2 чиме је оспособљен складишни простор типа хладњаче капацитета 400 t. С циљем опремања објекта за складиштење воћа и поврћа извршена је набавка и инсталација опрема за сортирање и класирање производа-пакирање производа те бокс палета за складиштење као и опреме за осигурање безбиједности и видео надзор објекта. Такође, набављен је и специјализовани софтвер за управљање процесима и комуникацију интересних група у оквиру Центра. Извршена је обука локалних пољопривредних произвођача, док је с циљем одрживости пројекта израђен Правилник којим су регулисана најзаначајнија питања од значаја за рад Дистрибутивног центра.
 
Корисник пројекта
Град Приједор
 
Структура финансирања
Грант: 99.450,00 КМ
Суфинансирање: 70.340,00 КМ
Укупно: 169.790,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Општина Оштра ЛукаУчешће у раду Управног одбора пројекта; Учешће у организацији радионица у оквиру активности „Едукације-јачање капацитета пољопривредних произвођача”; Промоција и дисеминација резултата; Могућности експлотације добијених резултата израде пословног модела Дистрибутивног центра у Приједору и његова имплементација у Општини Оштра Лука.
Општина Нови Град Учешће у раду Управног одбора пројекта; Учешће у организацији радионица у оквиру активности „Едукације-јачање капацитета пољопривредних произвођача”; Промоција и дисеминација резултата; Могућности експлотације добијених резултата израде пословног модела Дистрибутивног центра у Приједору и његова имплементација у Општини Нови Град.
Пољопривредна задруга ”Кооператива Приједор”Учешће у раду Управног одбора пројекта; Заговарање колективног предузетништва и задругарства кроз манифестације организоване у склопу пројекта; Промоција и дисеминација резултата пројекта.
Удружење воћара „Приједор”Учешће у раду Управног одбора пројекта; Теренско прикупљање података неопходних за реализацију пројекта; Комуникација са циљаним групама, са посебним нагласком на постојећа регистрована пољопривредна газдинства; Организација радионице у оквиру активности ”Едукације-јачање капацитета пољопривредних произвођача”; Промоција и дисеминација резултата.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.