ПРОЈЕКАТ

Интегрисана водоводна инфраструктура- Градишка исток

Вриједност:
179.983 КМ
Општина:
Градишка
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Интегрисана водоводна инфраструктура- Градишка исток
 
Опис пројекта
Пројектом је ријешен проблем недостајуће комуналне инфраструктуре (водоводне мреже) у рејону насеља Крошња и Јелшинград 2 на подручју Градишке. Обухватио је изградњу 1.580 м водоводне инфраструктуре што је директно утицало на побољшање хидрауличних каракетристика водоснабдијевања за 580 корисника. Порде овога, пројектом су створени услови и за проширење насеља путем изградње стамбених, стамбено-пословних те објеката мале привреде а које је кочила досадашња лоша комунална инфраструктура. Такође, пројекат је укључио и едукацију 10 младих волонтера и 86 ученика основних школа о мјерама заштите водних ресурса и са тим повезаних активности, као и активности које имају за циљ информисање шире друштвене заједнице о вишеструким позитивним ефектима побољшања водоводне мреже.
 
Корисник пројекта
Град Градишка
 
Структура финансирања
Грант: 99.782,00 КМ
Суфинансирање: 80.201,00 КМ
Укупно: 179.983,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Удружење „Мост“Идентификација и едукација средњошколаца (чланова Локаlног волонтерског сервиса) о заштити животне средине, ангажовање екстерног стручњака из Центра за заштиту животне средине у Бањалуци за одржавање интерактивних радионица са 4 одељења ученика, те подјела едукативно-промотивних летака
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.