ПРОЈЕКАТ

Мали произвођач – велики агро ресурс

Вриједност:
121.533 КМ
Општина:
Требиње
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Мали произвођач – велики агро ресурс
 
Опис пројекта
Путем пројекта оснажени су технички ресурси локалних пољопривредних произвођача кроз набавку стакленика површине 100 m2 са пратећом опремом (систем орошавања, столови, систем гијања), репроматеријала за покретање производње у стакленику те доставног возила, комби-хладњаче. На овај начин остварен је циљ пројекта а то је да се путем производње расада у пластенику исти подијели кооперантима пројекта и осталим заинтересованим лицима а који би онда након њихове производње користили услуге комби-хладњаче како би се пољопривредни производи на што безбједнији и економичнији начин дистрибуирали крајњим корисницима или до откупних центара. Такође, реализована је и стручна обука из области стакленичке производње, јачање капацитета локланих произвођача кроз реализацију обуке о технологији узгоја воћа и поврћа за чланове удружења пољопривредника и осталих заинтересованих произвођача те укључивање 50 малих пољопривредних произвођача у кооперантске односе кроз додјелу произведених расада, коришћења хладњаче те откупа производа.
 
Корисник пројекта
ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња
 
Структура финансирања
Грант: 90.581,00 КМ
Суфинансирање: 30.952,00 КМ
Укупно: 121.533,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Аграрни фонд града ТребињаАнимирање и сарадња са корисницима пројекта те организација планско-намјенске кооперантске производње.
Град ТребињeСтручно-техничка пројекта реализацији и мониторингу пројекта.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.