ПРОЈЕКАТ

Подршка руралном становништву у генерисању прихода

Вриједност:
127.979 КМ
Општина:
Добој
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добоја
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта унапређена је пољопривредна производња, осигуран већи приход и подршка социјално угроженом руралном становништву на подручју града Добоја, са посебним освртом на жене. Пројекат је допринијео повећању прихода за 20 домаћинстава кроз јачање пластеничке производње и успостављањем мреже између произвођача и откупљивача. Путем јавног позива одабрано је 20 домаћинстава којима су додјељени пластеници са системом за наводњавање и пратећим репроматеријалом, површине 200m2, и садни материјал паприке. Учесницима у пројекту пружене су теоријске и практичне обуке о процесу произодње у пластеницима, након које су учесници извршили садњу паприка у својим пластеницима уз надзор стручног лица које је пратило цијели процес производње. Корисници пројекта су закључили уговор са локалним откупљивачем производа из пластеника, што представља гаранцију да ће се приходи њиховог домаћинства повећавати. Такође, сви учесници у пројекту регистровали су своју пољопривредну дјелатност.
 
Корисник пројекта
Град Добој
 
Структура финансирања
Грант: 76.787,00 КМ
Суфинансирање: 51.192,00 КМ
Укупно: 127.979,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.