ПРОЈЕКАТ

Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца

Вриједност:
149.080 КМ
Општина:
Рудо
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца
 
Опис пројекта
Пројектом је успостављен ланац вриједности, повећан обим производње и финализације производа у области производње млијека и млијечних производа на подручју општине Рудо. Путем пројекта извршена је набавка и додјела стеоних јуница чиме је осигурано повећање прихода за 15 домаћинстава са овог подручја. Такође, у сарадњи са партнером, адаптиран је и опремљен простор за мини сирану, извршена набавка неопходне опреме за исту те успостављен технолошки процес производње сира. Запослене су три особе, организоване едукације за произвођаче млијека те кроз партнерство са Градском пијацом Пале олакшан пласман ових пољопривредних производа.
 
Корисник пројекта
Општина Рудо
 
Структура финансирања
Грант: 99.160,00 КМ
Суфинансирање: 49.920,00 КМ
Укупно: 149.080,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Пољопривредна задруга „Увац“ Рудо Као партнер на пројекту Задруга је организовала производњу сира у новоуспостављеној мини сирани, регистровала производњу сира и кајмака, обезбиједила раднике, те организовала производњу, паковање и пласман производа.
„Conect people” доо, ПЈ Градска пијаца Пале„Conect people” доо, ПЈ Градскс пијаца Пале осигурала је пласман произведене количине сира и кајмака.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.