ПРОЈЕКАТ

Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца

Вриједност:
149.080 КМ
Општина:
Рудо
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
"Од домаћег млијека до сира и кајмака и задовољног купца"
 
Опис пројекта
Овај пројекат има за циљ да успостави ланац вриједности, повећа обим производње и финализације производа у области производње млијека и млијечних производа како би се осигурало повећање прихода најмање 15 домаћинстава на простору општине Рудо. Кроз пројекат ће бити повећан обим примарне производње млијека кроз набавку и додјелу стеоних јуница, по посебно дефинисаним критеријумима уз услов да корисници осигурају сировину за покретање производње у мини сирани, која ће бити, такођер успостављена у сарадњи са партнером ПЗ „Увац-Рудо“ п.о. Кроз пројекат ће бити адаптиран и опремљен простор за мини сирану, који се налази у Штрпцима. Затим ће бити извршена набавка опреме, успостављен технолошки процес, обезбјеђена дозвола за производњу од стране ресорног министарста и отпочета производња. Пласман на тржиште биће осигуран кроз партнерство са Градском пијацом Пале. Кроз пројект ће бити повећан приход за минимално 15 домаћинстава кроз откуп млијека, запослене 3 особе у мини сирани, побољшан квалитет музних грла кроз набавку 15 стеоних јуница високог генетског пасминског капацитета и биће унапређен ниво знања произвођача млијека кроз едукације које ће бити организоване у склопу пројекта.
 
Корисник пројекта
Општина Рудо
 
Структура финансирања
Грант: 99.160,00 КМ
Суфинансирање: 49.920,00 КМ
Укупно: 149.080,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Пољопривредна задруга „Увац“ Рудо Као партнер на пројекту организоваће производњу сира у ново успостављеној мини сирари. Она ће регистровати производњу сира и кајмака, обезбједити раднике и организовати производњу, паковање и пласман производа.
„Conect people” доо, ПЈ Градска пијаца Пале„Conect people” доо, ПЈ Градска пијаца Пале ће као партнер на пројекту осигурати пласма произведене количине сира и кајмака.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.