ПРОЈЕКАТ

Ревитализација Зелене пијаце

Вриједност:
123.450 КМ
Општина:
Чајниче
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Ревитализација Зелене пијаце у Чајничу
 
Опис пројекта
Пројектом је извршена потпуна реконструкција и адаптација зелене пијаце у Чајничу која је обухватила грађевинске, елктро и хидротехничке радове те набавку неопходне економске инфраструктуре. Грађевински радови обухватили су израду новог приступног улаза којим се олакшава приступ и достава робе пољопривредних произвођача те реконструкцију кровног покривача дијела зелене пијаце у којем је успостављен продајни простор док је у овкриу економске инфтаструктуре набављена мини лагер комора, мини линија за производњу и прераду воћа и поврћа, витрина за продају млијечних производа, два продајна замрзивача за продају замрзнутих производа, продајних и складишних регала, палетара те двије ваге. Реализацијом пројекта омогућен је лакши и сигурнији пласман тржишних вишкова локалних пољопривредних произвођача а тиме и повећање обима, продуктивности и финализације њихове производње.
 
Корисник пројекта
Општина Чајниче
 
Структура финансирања
Грант: 90.092,00 КМ
Суфинансирање: 33.358,00 КМ
Укупно: 123.450,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Удружење пољопривредних проивођача општине Чајниче Удружење је уложило дио опреме (софтвер за израду етикета, управљање поријеклом производа, залихама и финансијско управљање процесима), организовало једнодневну едукацију чланова и грађана те радило на анимирању корисника пројекта.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.