ПРОЈЕКАТ

Јачање капацитета и квалитета услуга предшколског образовања

Вриједност:
133.832 КМ
Општина:
Дервента
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
Јачање капацитета и побољшања квалитета услуга предшколског образовања у Општини Дервента
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта рјешава се недостатак капацитета предшколског васпитања и образовања јачањем материјалних и људских капацитета предшколске установе "Troll" кроз набавку потребне опреме за опремање новоизграђеног простора од 500m2 и едукацијама запослених који ће стећи нова знања и искуства значајна за побољшање рада са дјецом и квалитета услуга. Опремањем предшколске установе и побољшањем вјештина запослених васпитачица постићи ће се услови за почетак њеног рада у проширеном капацитету, у коме ће бити збринуто још 90 дјеце различитог узраста. Са проширењем капацитета ће бити запослено још осам радница са листе незапослених ЗЗЗРС Биро Дервента.
 
Корисник пројекта
Општина Дервента
 
Структура финансирања
Грант: 93.385,00 КМ
Суфинансирање: 40.447,00 КМ
Укупно: 133.832,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.