ПРОЈЕКАТ

Повећање доступности система управљања отпадом становништву општине Рогатица

Вриједност:
288.990 КМ
Општина:
Рогатица
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Повећање доступности система управљања отпадом становништву општине Рогатица
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта унапређен је систем прикупљања оптада на подручју општине Рогатица. Услуге организованог збрињавања комуналног отпада на подручју општине омогућено је за око 4.500 корисника, што чини 44% од укупног броја становника општине. Како би се адекватно збринуо отпад, путем овог пројекта, проширено је подручје обухвата становништва системом организованог прикупљања отпада, тј. обухваћена су насеља Птичијак, Загановићи, Пљешевица и Борике системом прикупљања отпада, набављено је 10 нових контејнера и постављени у поменута насеља, чиме се обухват становништва на подручју општине Рогатица повећао за 10% у односу на претходно стање. Такође, пројектом је извршена набавка новог намјенског возила за одвоз комуналног отпада, чиме је повећан број пражњења свих контејнера са једног на два пута седмично, те је осигуран сигурнији одвоз отпада на уређену депонију "Рудине" удаљену 12km од урбаног дијела општине. Поред наведених пројектних активности организовано је и санирање тзв. дивљих депонија, које се јављају у приградским насељеним мјестима и руралним подручјима који нису покривени одвозом отпада, те је у сарадњи са Комуналном полицијом и ЈКП Комрад отпад превежен са дивљих депонија на уређену депонију Рудине.
 
Корисник пројекта
Општина Рогатица
 
Структура финансирања
Грант: 99.970,00 КМ
Суфинансирање: 189.020,00 КМ
Укупно: 288.990,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.