ПРОЈЕКАТ

Повећање доступности система управљања отпадом становништву општине Рогатица

Вриједност:
288.990 КМ
Општина:
Рогатица
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
"Повећање доступности система управљања отпадом становништву општине Рогатица"
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта унапредиће се систем прикупљања оптада на подручју општине Рогатица. Услуге орванизованог збрињавања комуналног отпада на подручју општине омогућено је за око 4.500 корисника, што чини 44% од укупног броја становника општине. Комунални отпад се не одвози редовно, те се стварају дивље депоније како у урбаном тако и у руралним дјеловима општине. Како би се адекватно збринуо отпад, путем овог пројекта, прошириће се подручје обухвата становништва системом организованог прикупљања отпада, тј. обухватиће се насеља Птичијак, Загановићи, Пљешевица и Борике системом прикупљања отпада, набавиће се 10 нових контејнера и поставити у поменута насеља, чиме ће се обухват становништва на подручју општине Рогатица повећати за 10% у односу на тренутно стање. Такође, пројектом је предвиђена набавка новог намјенског возила за одвоз комуналног отпада, чиме ће се повећати број пражњења свих контејнера са једног на два пута седмично, те ће се осигурати сигурнији одвоз отпада на уређену депонију "Рудине" удаљену 12km од урбаног дијела општине. Поред наведених пројектних активности, у оквиру овог пројекта, организоваће се и санирање тзв. дивљих депонија, које се јављају у приградским насељеним мјестима и руралним подручјима који нису покривени одвозом отпада, те ће се у сарадњи са Комуналном полицијом и ЈКП Комрад отпад превести са дивљих депонија на уређену депонију Рудине. Све спроведене пројектне активности по окончању биће промовисане путем јавних медија.
 
Корисник пројекта
Општина Рогатица
 
Структура финансирања
Грант: 99.970,00 КМ
Суфинансирање: 189.020,00 КМ
Укупно: 288.990,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.