ПРОЈЕКАТ

Модерна инфраструктура за развијено село

Вриједност:
168.330 КМ
Општина:
Челинац
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
У имплементацији
 
 
Пуни назив пројекта
Модерна инфраструктура за развијено село
 
Опис пројекта
Пројектом је предвиђена модернизација саобраћајнице на релацији Бранешци центар - Нова црква у дужини 1.186m, што ће имати утицај на побољшање инфраструктуре у руралном подручју, стварање услова за развој привреде као и на лакшу и бржу комуникацију различитих дијелова села са урбаним дијелом општине. Интервениције по овом пројекту одвијаће се на подручју МЗ Бранешци гдје ће се модернизацијом путне инфраструктуре повезати два дијела села Бранешци, чиме ће се олакшати приступ школи у којој наставу похађа 75 ученика те ће се становницима једног дијела села омогућити лакши приступ амбуланти, матичном уреду и центру села. Реализација пројекта ће имати значајан утицај на пољопривредне произвођаче будући да на подручју општине Челинац, у МЗ Бранешци има највећи број регистрованих пољопривредних газдинстава који свакодневно користе предметни путни правац за размјену сировина и готових производа са купцима и добављачима. Поред наведеног овај пројекат ће створити услове за покретање привредне активности, долазак инвеститора, и евентуално запошљавање становника руралног подручја непосредно по окончању овог пројекта, чиме би се допринијело побољшању услова живота у руралном подручју, те би се створиле претпоставке за останак становништва на селу.
 
Корисник пројекта
Општина Челинац
 
Структура финансирања
Грант: 99.977,00 КМ
Суфинансирање: 68.353,00 КМ
Укупно: 168.330,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
"ДЕРМАЛ Р" д.о.о. Котор ВарошПредузеће "ДЕРМАЛ Р" д.о.о. из Котор Вароша на овом пројекту има улогу као носилац активности "Развој и успостављање модела сарадње између предузећа "Дермал Р" д.о.о. и општине Челинац"
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.