ПРОЈЕКАТ

Модерна инфраструктура за развијено село

Вриједност:
168.330 КМ
Општина:
Челинац
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Модерна инфраструктура за развијено село
 
Опис пројекта
Пројектом је извршена модернизација саобраћајнице на релацији Бранешци центар - Нова црква у дужини 1.186m, што је утицало на побољшање путне инфраструктуре у руралном подручју, стварање услова за развој привреде као и на лакшу и бржу комуникацију различитих дијелова села са урбаним дијелом општине. Интервениција по овом пројекту одвијала се на подручју МЗ Бранешци гдје су модернизацијом путне инфраструктуре повезана два дијела села Бранешци, чиме је олакшан приступ школи у којој наставу похађа 75 ученика те је становницима једног дијела села омогућен лакши приступ амбуланти, матичном уреду и центру села. Реализација пројекта има значајан утицај на пољопривредне произвођаче будући да на подручју општине Челинац, у МЗ Бранешци има највећи број регистрованих пољопривредних газдинстава који свакодневно користе предметни путни правац за размјену сировина и готових производа са купцима и добављачима. Поред наведеног овај пројекат ствара услове за покретање привредне активности, долазак инвеститора, и евентуално запошљавање становника руралног подручја, чиме се доприноси побољшању услова живота у руралном подручју, те би се створиле претпоставке за останак становништва на селу.
 
Корисник пројекта
Општина Челинац
 
Структура финансирања
Грант: 99.977,00 КМ
Суфинансирање: 68.353,00 КМ
Укупно: 168.330,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
"ДЕРМАЛ Р" д.о.о. Котор ВарошНосилац активности на успостављању модела пословне сарадње
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.