ПРОЈЕКАТ

Афирмација пољопривредних ресурса

Вриједност:
92.977 КМ
Општина:
Требиње
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Требиње – Афирмација пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског положаја становника руралних подручја
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта унапријеђена је пољопривредна производња, осигуран већи приход и запосленост локалног становништва. Пројекат је омогућио набавку и додјелу пластеника за 35 одабраних корисника, анализу земљишта на одабраним површинама,едукацију као и праћење и надзор производње од стране стручних лица. Одабир корисника вршен је путем Јавног позива који је, приоритетно, био намијењен незапосленим особама са руралних подручја града Требиња, гдје је додатни акценат био стављен на економско и социјално осјетљиве категорија становништва (жене, млади, вишечлане породице и сл.). Закључени су уговори са корисницима пројекта о откупу пољопривредних производа кроз систем хладњача, са трговачким ланцем "Бинго" потписан је Уговор о пословној сарадњи у циљу пласмана пољопривредних производа, регистровано је удружење пољопривредних произвођача "Плодови југа", Аграрни фонд је пољопривредницима додјелио сјеменски и садни материјал. Одабрани корисници, такође, имају обавезу да намјенски користе пластенике, као и да региструју пољопривредну дјелатност.
 
Корисник пројекта
ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња
 
Структура финансирања
Грант: 69.696,00 КМ
Суфинансирање: 23.281,00 КМ
Укупно: 92.977,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Аграрни фонд Града ТребињаАнимирање и организовање едукативно-информативних догађаја, одабир корисника и дистрибуција пластеника за кооперанте; савјетодавни рад и стручна подршка пољопривредним произвођачима; организација планско-намјенске кооперантске производње; покретање иницијатива за откуп пољопривредних производа или набавку репроматеријала.
Град ТребињеСтручна и техничка подршка у реализацији пројекта; мониторинг реализације пројекта заједно са носиоцем пројекта.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.