ПРОЈЕКАТ

Формирање сабирних мјеста за откуп свјежег сировог млијека

Вриједност:
64.760 КМ
Општина:
Шипово
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Формирање сабирних мјеста за откуп свјежег сировог млијека на подручју општине Шипово
 
Опис пројекта
Реализациом пројекта постигнуто је повећање количине откупљеног сировог млијека стандардног квалитета од локалних произвођача за потребе мљекарске индустрије,спроведена је набавка 20 нових лактофриза и формирано 20 нових сабирних мјеста за откуп истог. Наведена активност попраћена је и кроз организовање школе мљекарства чиме су створени законски услови да се, уз повећан број регистрованих сабирних мјеста на већ постојећој линији откупа,прикључи 50 до 100 нових произвођача у систем откупа млијека. Тако је, у зависности од распореда терена и броја фарми, на свако сабирно мјесто прикључено од 1 до 10 произвођача, што је довело до повећања како броја откупљивача, тако и количине откупљеног свјежег млијека неопходног квалитета.
 
Корисник пројекта
Општина Шипово
 
Структура финансирања
Грант: 44.432,00 КМ
Суфинансирање: 20.328,00 КМ
Укупно: 64.760,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Пољопривредна задруга „Агро Центар“ ШиповоИдентификација произвођача млијека који нису укључени у процес откупа, организација и регистрација сабирних мјеста за откуп сировог млијека, организација школе мљекарства те суфинансирање пројкта у износу од 2.500 КМ.
Откупна станица „Ковачић“ с.п. ШиповоИдентификација произвођача млијека који нису укључени у процес откупа, организација и регистрација сабирних мјеста за откуп сировог млијека, организација школе мљекарства те суфинансирање пројкта у износу од 2.500 КМ.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.