ПРОЈЕКАТ

Развој предузетничке инфраструктуре

Вриједност:
133.216 КМ
Општина:
Приједор
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Развојем предузетничке инфраструктуре до бољег пословног окружења
 
Опис пројекта
Реализациом пројекта постигнуто је побољшање локалног пословног окружења и створени су услови за развој креативне индустрије и осталих врста иновативних дјелатности. Пројектом је обухваћена реконструкција 232m2 канцеларијског простора Пословног центра Приједор и исти је опремљен неопходном техничком опремом и намјештајем. Простор је стављен на располагање заинтересованим субјектима у сврху инкубације или развоја њиховог бизниса на начин који је дефинисан правилницима. За кориснике простора и заинтересоване пословне субјекте организоване се стручне едукације, а уз подршку образовних институција и стручних организација врши се јачање привредних субјекта, промоција понуде у сврху самозапошљавања и развој постојећих пословних активности.
 
Корисник пројекта
Град Приједор
 
Структура финансирања
Грант: 99.637,00 КМ
Суфинансирање: 33.579,00 КМ
Укупно: 133.216,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Агенција за економски развој Града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Реализација активности које се односе на стручне едукације и промоцију
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.