ПРОЈЕКАТ

Реконструкција и опремање зелене пијаце

Вриједност:
96.235 КМ
Општина:
Брод
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Зелена пијаца-трбух нашег града
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта повећан је степен тржишности и финализације домаћих пољопривредних производа путем јачања тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре на подручју општине Брод. Пројекат је омогућио боље услове за рад на зеленој пијаци, довео здравствену и хигијенску исправност и безбједност намирница на највиши ниво, искључио бројне жалбе грађана и продаваца на услове рада, продаје и куповине намирница на зеленој пијаци који су се одвијали у импровизованим условима. Пројектом су обухваћени радови на унутрашњој реконструкцији објекта и набавка опреме за зелену пијацу, чиме су створени бољи услови рада и предуслови за пласирање домаћих пољопривредних прехрамбених производа. Поред наведеног, спроводен је информативно-едукативни догађај с циљем анимирања индивидуалних пољопривредних произвођача и локалног становништва о улози и значају зелене пијаце у прехрамбеном ланцу.
 
Корисник пројекта
Општина Брод
 
Структура финансирања
Грант: 66.845,00 КМ
Суфинансирање: 29.390,00 КМ
Укупно: 96.235,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Удружење воћара „Воћар“Партнери су учествовали у спровођењу информативно-едукативних кампања међу индивидуалним пољопривредним произвођачима и основним школама на подручју општине Брод о могућностима и предностима пласмана посредством локалне зелене пијаце односно њеној улози и значају у прехрамбеном ланцу локалног становништва.
Удружење пољопривредника „Барица“
Удружење привредника и пољопривредних произвођача „Повратак“
Удружење пчелара „Вучјак“
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.