ПРОЈЕКАТ

Оснивање Геронтолошког центра

Вриједност:
125.189 КМ
Општина:
Калиновик
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Оснивање Геронтолошког центра Калиновик
 
Опис пројекта
Пројектом je омогућен завршетак процеса оснивања Геронтолошког центра у општини Калиновик. Путем пројекта извршено је опремање Центра намјештајем, околно уређење терена (клупе, стазе, цвијећњаци), опремљене просторије техником, кухињским елементима и извршена набавка специјализованог транспортног возила. Поред стационарног збрињавања, од особља Геронтолошког центра и волонтера Црвеног крста формиран је мобилни тим који ће услуге Центра пружати и особама на терену у кућним условима. Такође, наведеним су стварени услови и за запошљавање на недоређено вријеме лицa сa Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe, дoквaлификaциjу лицa за стицање знaња и вjeштине зa oбaвљaњe пoслoвa и рaдних зaдaтaкa њeгoвaтeљa, смјештај корисника са подручја општине Калиновик у установу у мјесту живљења као и смјештај корисника из сусједних општина.
 
Корисник пројекта
Општина Калиновик
 
Структура финансирања
Грант: 99.527,00 КМ
Суфинансирање: 25.662,00 КМ
Укупно: 125.189,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Општинска организација Црвеног крста КалиновикOпштинскa oргaнизaциja Црвeнoг крстa Кaлинoвик је пoмoћу eдукoвaних вoлoнтeрa пружила пoтрeбну пoмoћ у кући стaриjим и изнeмoглим лицимa нa тeритoриjи oпштинe Кaлинoвик у сaрaдњи сa тeрeнским тимoм Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.