ПРОЈЕКАТ

Изградња артешког бунара

Вриједност:
67.586 КМ
Општина:
Шамац
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Изградња артешког бунара у избјегличком насељу Лугови
 
Опис пројекта
Реализацијом пројекта изграђен је артешки бунара у избјегличком насељу Лугови у општини Шамац чиме се обезбједило снабдјевање питком водом за око 200 домаћинстава односно за око 750 становника. Изградња артешког бунара омогућила је да се вода захвата са дубине од око 140 метара као замјена за питку воду становништву које се у претходном периоду санбдијевало са индивидуалних бушотина које црпе воду са плитких изворишта (15-ак метара), која су најчешће контаминирана и као таква штетна за људски организам. Пројектом је поред израде бушотине за артешки бунар, изграђен и мини објекат са вањским уређењем, у којем је пумпа и чесме са којих се становништво снабдијева питком водом.
 
Корисник пројекта
Општина Шамац
 
Структура финансирања
Грант: 50.690,00 КМ
Суфинансирање: 16.896,00 КМ
Укупно: 67.586,00 КМ
 
Учесници у имплементацији
УчесникУлога
Мјесна заједнца Лугови у општини ШамацУређење зелених површина око бунара и објекта те максималан допринос и подршка његовој имплементацији и одрживости.
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.