ПРОЈЕКАТ

Набавка опреме неопходне за сертификацију Дома здравља

Вриједност:
118.754 КМ
Општина:
Шипово
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Унапређење квалитета примарне здравствене заштите као предуслов сертификације и наставка пословања Дома здравља Шипово
 
Опис пројекта
Пројектом је набаљена неопходна опрема за потребе стоматолошке амбуланте, лабораторије, амбуланте породичне медицине те рентген одјељења и центра за базичну рехабилитацију Дома здравља Шипово, као и извршена обука медицинског особља истог за ефикасно и ефективно коришћење наведене опреме. Такође, кроз ситне грађевинске радове извршена је реконструкција дјечијег одјељења и просторије за одлагање отпада. Реализацијом овог пројекта повећан је квалитет и доступност примарне здравствене заштите становништву те су створени услови за сертификацију Дома здравља Шипово у складу са захтјевима Агенције за сертификацију,акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, односно наставак рада ове установе.
 
Корисник пројекта
Јавна здравствена установа Дом здравља „Шипово“
 
Структура финансирања
Грант: 95.003,00 КМ
Суфинансирање: 23.751,00 КМ
Укупно: 118.754,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.