ПРОЈЕКАТ

Реконструкција Ватрогасног дома

Вриједност:
109.257 КМ
Општина:
Мркоњић Град
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Безбједније за све: унапређење капацитетета за заштиту од пожара на подручју општине Мркоњић Град
 
Опис пројекта
Путем реконстркције крова, замјене столарије, израде изолације објекта односно фасаде као и санирања радионице овим пројектом реконструисана је зграда Ватрогасног дома те створени бољи услови за рад ватрогасног друштва и обезбјеђени технички предуслови за повећање његове енергетске ефикасности. Кроз пројекат је вршена и информисаност грађана о превенцијама и опасностима од пожара, а у сврху дефинисања општег стања противпожарне заштите на подручју општине Мркоњић Град израђен је, од стране овлаштене куће, и План заштите од пожара за територију општине.
 
Корисник пројекта
Општина Мркоњић Град
 
Структура финансирања
Грант: 86.859,00 КМ
Суфинансирање: 22.398,00 КМ
Укупно: 109.257,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.