ПРОЈЕКАТ

Набавка возила за комунално предузеће

Вриједност:
40.457 КМ
Општина:
Рибник
Грант линија:
Финансијски механизам
Статус пројекта:
Завршен
 
 
Пуни назив пројекта
Набавка специјалног моторног возила за сакупљање и одвоз отпада
 
Опис пројекта
Пројектом је набављено специјализовано моторно возило за сакупљање и одвоз отпада. На овај начин омогућен је бржи, лакши и економичнији начин прикупљања и одвоза отпада на подручју општине Рибник. Такође, омогућено је повећање покривености територије услугама управљања отпадом, а стварањем услова за уклањање чврстог отпада створене су и претпоставке за развој туризма.
 
Корисник пројекта
Комунално предузеће "Рибник" а.д.
 
Структура финансирања
Грант: 31.674,00 КМ
Суфинансирање: 8.783,00 КМ
Укупно: 40.457,00 КМ
  
 

Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.