69

Broj projekata

8.762.008 КМ

Vrijednost projekata

Dobro došli u Bazu projekata

Baza sadrži prgled svih projekata koje smo realizovali u Republici Srpskoj, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, putem dodjele bespovratnih sredstava. Korisnici su uglavnom bile jedinice lokalne samouprave kao i pravna lica čiji su one osnivači.

 

Pretraga projekata

Pretražite našu bazu projekata. Pogledajte detaljne informacije o svakom projektu koji smo do sada implementirali.

Partneri

Projekti se realizuju na bespovratnoj osnovi, iz sredstava domaćih i međunarodnih donatora. Pogledajte strukturu finansiranja, po pojedinim donatorima.

Pregled po opštinama

Realizacijom projekata nastoji se postići uravnotežen razvoj loaklnih zajednica. Pogledajte pregled finansiranja po pojedinim opštinama RS.

Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.