Ћирилица - Latinica   Излаз
ПОЧЕТНА РЕЗУЛТАТИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ НЕПРИВАТИЗОВАНА ПРЕДУЗЕЋА
   
 
   Преглед неприватизованих предузећа у Републици Српској
 
Предузеће Општина Дјелатност Напомена
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАУслуге аеродрома
„БЈЕЛАШНИЦА“ АД ПАЛЕ - У СТЕЧАЈУПАЛЕПроизв.грађев.елемената Стечај
АД „БОСАНКА“ ПАЛЕ - У ЛИКВИДАЦИЈИПАЛЕПроизводња плоча Ликвидација
„БУДУЋНОСТ“ АД ШАМАЦ ШАМАЦПроизводња намештаја
ДИВ АД ВЛАСЕНИЦАВЛАСЕНИЦАПроизводња резане грађе  
„ДРИНИЋ“ АД ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ ПЕТРОВАЦУзгој и искоришћавање шума
ЕНЕРГОИНВЕСТ АД ПАЛЕ-У ЛИКВИДАЦИЈИПАЛЕПроизводња електр.мотора и генератора 
МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ АД ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕПроизводња хидроелектричне енергије 
ФАМОС АД СРПСКО САРАЈЕВОС. САРАЈЕВОПроизводња мотора за моторна возила 
ФАСТ АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО-У СТЕЧАЈУИ. САРАЈЕВОПроиводња дијелова за моторна возилаСтечај
ФМСН АД ПАЛЕПАЛЕПроизводња дијелова за моторна возила 
ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА АД ВЕЛИКА ОБАРСКА- У СТЕЧАЈУБИЈЕЉИНАПроизводња шећера  
ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ АД НОВА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУНОВА ТОПОЛА Производња сточне хране Стечај
„ГАС ПРОМЕТ“ АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ ПАЛЕДистрибуција гаса
ХПК АД КОЗАРСКА ДУБИЦА - У СТЕЧАЈУКОЗАРСКА ДУБИЦАПроизводња шећера Стечај
ГРАД АД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАИнжењеринг  
ИНДУСТРИЈСКЕ ПЛАНТАЖЕ АД БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАИскориштавње шума 
ИНТЕР МЕТ АД ДОБОЈ - У СТЕЧАЈУДОБОЈПроизводња остале одјеће Стечај
ИЗБОР АД СРЕБРЕНИЦА СРЕБРЕНИЦАПревоз робе у друм.саобр. Стечај
„ИРЦЕ“ АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСТОЧНО САРАЈЕВОПревоз робе у друм.саобр.
„ЈАДРАНКА“ АД БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАПроизв. алатних машина
КОСМОС АД БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАПроизводња оружја и муниције 
КРАЈИНАПЕТРОЛ АД БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАТрговина на мало моторним горивима 
РЖР „ЉУБИЈА“ АД ПРИЈЕДОР ПРИЈЕДОРВађење руда гвожђа
ЛУТРИЈА РС АД БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАДјелатности коцкарница и кладионица
НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ АД РУДОРУДОПроизв.дијелова и прибора за моторна возила 
НОВА РОМАНИЈА АД СОКОЛАЦСОКОЛАЦПроизводња резане грађе  
НТП АД РОГАТИЦАРОГАТИЦАПроизв.дијелова и прибора за моторна возила 
ОЦ „ЈАХОРИНА“ АД ПАЛЕ ПАЛЕХотели,мотели-остали
ОРАО АД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАПроизводња ваздушних и свемирски летјелица 
ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА АД ГРАДИШКАГРАДИШКАОстале пољопривредне услуге 
„ПЛАНИНА“ АД БЛАТНИЦА ТЕСЛИЋСточарство
ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗАВОД АД ДОБОЈДОБОЈГајење жита и др. усева и засада  
СРПСКЕ ПОШТЕ АД БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАДелатност пошта
ПОСЛОВНА ЗОНА АД БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАИзнајмљивање некретнина за свој рачун 
ГИК „РАДНИК“ АД, СРЕБРЕНИЦА - У СТЕЧАЈУСРЕБРЕНИЦАВисокоградња Стечај
„РЕМОНТ МОНТАЖА“ АД БИЈЕЉИНА БИЈЕЉИНАГруби грађевински радови
РУДНИК МРКОГ УГЉА „МИЉЕВИНА“ АД МИЉЕВИНА -У СТЕЧАЈУМИЉЕВИНАВађење и брикетирање угља Стечај
ВП „САВА“ АД ГРАДИШКА - У СТЕЧАЈУГРАДИШКАЗашт.од штет.дејства вода
БРЦ „ШЕХЕР“ БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАхотели, мотели-остали
„САРАЈЕВО-ГАС“ АД ИСТОЧНО САРАЈЕВО И. САРАЈЕВОДистрибуција гаса
„САНАТРОН“ АД НОВИ ГРАД НОВИ ГРАДПроизводња мерне опреме
СРНА АД БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНАДјелатност новинских агенција 
„СТОЧАР“ БАЊА ЛУКА БАЊА ЛУКАКлање стоке
ЈПШ ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД СОКОЛАЦСОКОЛАЦУзгој и искоришћавање шума  
УТРЦ „ТЕРМЕ ОЗРЕН“ АД ПЕТРОВО-КАКМУЖ ПЕТРОВОТретмани за побољшање физичког стања 
АД ТРГОПРОМЕТ ДЕРВЕНТА- У ЛИКВИДАЦИЈИДЕРВЕНТАТрговина на малоЛиквидација
„ТРГОЕКСПОРТ“ АД НЕВЕСИЊЕ НЕВЕСИЊЕОстала трговина на велико
„ВЕЗИОНИЦА“ АД ЗВОРНИК - У СТЕЧАЈУЗВОРНИКОстали непоменути текстилни предмети Стечај
„ВИХОР“ АД БРАТУНАЦ-У СТЕЧАЈУ БРАТУНАЦПревоз робе у друмском саобраћају Стечај
ЈП ВИК „ВРЕЛО БИОШТИЦА“ АД СОКОЛАЦ-У СТЕЧАЈУ МОДРИЧАПречишћавање и дистрибуција воде Комунал
„ВЕТЕРИНАРСКО СТОЧАРСКИ ЦЕНТАР“ А.Д. БАЊА ЛУКА БИЈЕЉИНАИзградња хидрограђевинских објеката 
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ОСМАЦИ АД ОСМАЦИБАЊА ЛУКАУслуге у узгоју животиња
АД ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПЕТРОВО-У ЛИКВИДАЦИЈИПЕТРОВОВетеринарске активности
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД ДОБОЈ ДОБОЈЖељезнички саобраћај
ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА РИБНИК С.КЉУЧС.КЉУЧВетеринарске дјелатности Стечај
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО БУТМИР С.ИЛИЏА-У ЛИКВИДАЦИЈИС.ИЛИЏАУзгој говеда и производња млијека 
ЈОДП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛОПАРЕЛОПАРЕВетеринарске дјелатности  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВУКОСАВЉЕВУКОСАВЉЕПроизводња и дистрибуција воде Комунал
ЗДП ИКМ С.НОВО САРАЈЕВО- У СТЕЧАЈУС.НОВО САРАЈЕВО Стечај
ОДП ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ БИЈЕЉИНА- У СТЕЧАЈУБИЈЕЉИНАПревоз путника у друмском саобраћају Стечај
ЈП ТРЕБИЊЕ СПОРТ ТРЕБИЊЕТРЕБИЊЕАматерски спорт 
ЈП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ИЛИЏАИЛИЏАВетеринарске дјелатности  
ДТП НОВИТЕТ-ПЕТРОВАЦ ДЕРВЕНТА- У СТЕЧАЈУДЕРВЕНТАПроизводња трикотажног рубљаУ ликвидацији
ДИШП ОШТРЕЉ ДРИНИЋ ПЕТРОВАЦПроизводња резане грађе
ДТП ТРГОВИНСКИ МАГАЗИН ДЕРВНЕТА- У СТЕЧАЈУДЕРВЕНТАТрговина на мало осталом мјешовитом робому ликвидацији
ДП ФРИЗЕР ПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРБерберске и козметичке услуге 
„ЧАЈАВЕЦ-ТЕМИКА“ ФОЧА - У СТЕЧАЈУФОЧА  Стечај
ОЈДП ВОДЕ БИЈЕЉИНАБИЈЕЉИНА Изградња хидрограђевинских објеката 
ЈКП „САНА“ ОШТРА ЛУКА ОШТРА ЛУКАПроизводња и дистрибуција топлоте Комунал
ЈОДП КОМУНАЛНО ЉУБИЊЕЉУБИЊЕПречишћавање и дистрибуција воде Комунал
АУТОПРЕВОЗ-ЕКСПРЕС ЧЕЛИНАЦЧЕЛИНАЦПревоз путника у друмском саобраћају  
ДП ЗАНАТПРОМ СА ПО ДОБОЈ-У СТЕЧАЈУДОБОЈИзградња цјевоводаСтечај
ЈОДП КСЦ ЗВОРНИК ЗВОРНИКЗВОРНИКПрофесионални спорт 
МГП ШТАМПАРИЈА РИБНИКРИБНИК  
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЈНИЧЕЧАЈНИЧЕВетеринарске активности  
ДП „ИНЖЕЊЕРИНГ-РИТЕ“ УГЉЕВИК 2 УГЉЕВИКПроизводња термоелектрик.енергије 
ИП НОВИ ГЛАС ДОО БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАИздавачка дјелатност 
ЗДП РАДОВИЊА-МЕТАЛ п.о. ЉУБИЊЕ-У СТЕЧАЈУЉУБИЊЕОстали социјални рад без смјештајаСтечај
ДОО АУТОСАОБРАЋАЈ БАЊА ЛУКА п.о.БАЊА ЛУКАПревоз робе у друмском саобраћају 
ЗДП САНА-ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО НОВИ ГРАД НОВИ ГРАДРесторани друштвене исхране
„СЕКУНДАР“ РАМИЋИ РАМИЋИРециклажа сировина
ЦЕНТРАЛ-ТОУРС ДОО БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАРесторани 
ИНФОРМАТОР ДОО БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКАТрговина на мало књигама, новинама и сл. 
МП ЦЕСТИНГ КОТОР ВАРОШКОТОР ВАРОШГруби грађевински радови  
ОДП ПРОИЗВОДЊА ШАМПИЊОНА ЉУБИЈА п.о.ЉУБИЈАГајење поврћа, цвијећа и украсног биља 
ОДП ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРУслуге за сточарство 
ЗДП ИНСТИТУТИ И.САРАЈЕВО-У ЛИКВИДАЦИЈИИ САРАЈЕВОТехничко испитивање и анализе 
ОДП МЕТАЛО-МОНТАЖА НЕВЕСИЊЕ- У СТЕЧАЈУНЕВЕСИЊЕОпшти машински радови Стечај
РАЈЛОВАЦПРОМЕТ РОГАТИЦА- У ЛИКВИДАЦИЈИРОГАТИЦАТрговина на мало осталом непрехрамбеном робомУ ликвидацији
ЈП ПУТЕВИ РС ДОО БАЊА ЛУКАБАЊА ЛУКА  
ОДП БАЛКАНАПЕТРОЛ п.о. МРКОЊИЋ ГРАДМРКОЊИЋ ГРАДТрговина на моторним горивима 
ОДП ФТ „1. ОКТОБАР“ са п.о, КАЛИНОВИК- У СТЕЧАЈУ КАЛИНОВИКПроизводња трикотажне одјеће Стечај
ЗДП РМК ПРОМЕТ ПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРТрговина на велико опремом за гријање 
ДП ПРОГРЕС ВУКОСАВЉЕВУКОСАВЉЕРатарство  
ОДТП БАНИЈАПРОМЕТ са п.о. С.КОСТАЈНИЦАС.КОСТАЈНИЦАТрговина на мало осталом мјешовитом робом 
ОДП УНАИНТЕГРАЛ п.о. ПРИЈЕДОРПРИЈЕДОРПревоз путника у друмском саобраћају  
СРЦ ЉУБИЊЕЉУБИЊЕПрофесионални спорт 
МДП ХОЛДИНГ „САНА“ НОВИ ГРАД ЗДП „САНА-САН“ ДОБРЉИН, НОВИ ГРАД - У СТЕЧАЈУНОВИ ГРАДПроизводња рубља Стечај
ОДП ПОЉОПРИВРЕДНИК ШИПОВОШИПОВОМјешовито фармерство 
ЈКП ЕКОКОМ ЛОПАРЕ-У СТЕЧАЈУЛОПАРЕПречишћавање и дистрибуција воде Комунал
ОДП „РОГОЈ“ ТРНОВО ТРНОВОУслуге у шумарству
ОДП УНА са п.о. С.САНСКИ МОСТС.САНСКИ МОСТУслуге у шумарству  
ОДП СРНЕТИЦА С.ДРВАР- У СТЕЧАЈУС.ДРВАРУзгој и искоришћавање шума Стечај
ОДП ГРМЕЧ ДОЊИ ДУБОВИКДОЊИ ДУБОВИКУслуге у шумарству  
ОДП ЛЕЛИЈА КАЛИНОВИК-У СТЕЧАЈУКАЛИНОВИКУслуге у шумарству Стечај
ОДП СТОЛАЦ ВИШЕГРАДВИШЕГРАДПроизводња млечних производа  
Copyright © Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Сва права задржана.