Ћирилица - Latinica   Izlaz
POČETNA REZULTATI PRIVATIZACIJE NEPRIVATIZOVANA PREDUZEĆA
   
 

Dobro došli u Bazu podataka o privatizaciji!

U ovoj bazi možete pronaći informacije o ostvarenim rezultatima privatizacije državnog kapitala u Republici Srpskoj, kao i ažuran pregled preostalih neprivatizovanih preduzeća. Baza pokriva, kako period u kojem je poslove privatizacije sprovodila Direkcija za privatizaciju Republike srpske (do 20.6.2007.), tako i period u kojem je te poslove preuzela Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (nakon 20.6.2007.).

Pregled rezultata privatizacije obuhvata detalje o svim do sada sprovedenim privatizacijama, kao što su: naziv preduzeća, kupac, početna i prodajna cijena, način plaćanja, procenat kapitala koji je privatizovan itd. Rezultate je moguće filtrirati po korištenim metodima, kao i periodu privatizacije.

Pregled neprivatizovanih preduzeća daje osnovne informacije o preduzećima u Republici Srpskoj koja još uvijek nisu privatizovana.

   
 
Copyright © Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Sva prava zadržana.