Podaci o kreditu 
 Korisnik:   "KALLOS" Andrea Gajilović sp  
 Opština:   Banja Luka 
 Kreditna linija:   Krediti za preduzetnike i preduzeća 
 Finansijski posrednik:   Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka 
 Fond:   Fond za razvoj i zapošljavanje PC 
 Traženi iznos (u KM):   40.000,00 
 Odobreni iznos (u KM):   40.000,00 
 Period otplate (u mjesecima):   36 
 Grejs period (u mjesecima):   0 
 
 
 Status kreditnog zahtjeva 
Dostavljeno u IRBRS
Status dokumentacije
Ugovor o zajmu 04.04.2023

 
Legenda:
pozitivno riješenou proceduri
upućeno banci/MKDnije realizovano
dokumentacija kompletnapodnosilac odustao
dokumentacija vraćenaodbijeno
nepotpuna dokumentacija