Podaci o kreditu 
 Korisnik:   '' LMC '' David Gatarić sp Banja Luka 
 Opština:   Banja Luka 
 Kreditna linija:   Krediti za preduzetnike i preduzeća 
 Finansijski posrednik:   Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka 
 Fond:   Fond za razvoj i zapošljavanje PC 
 Traženi iznos (u KM):   24.600,00 
 Odobreni iznos (u KM):   24.600,00 
 Period otplate (u mjesecima):   36 
 Grejs period (u mjesecima):   3 
 
 
 Status kreditnog zahtjeva 
Dostavljeno u IRBRS
Status dokumentacije
Ugovor o zajmu 27.09.2022

 
Legenda:
pozitivno riješenou proceduri
upućeno banci/MKDnije realizovano
dokumentacija kompletnapodnosilac odustao
dokumentacija vraćenaodbijeno
nepotpuna dokumentacija