Подаци о кредиту 
 Корисник:   "GAMA M" Брчко, вл Мирић Цвија с.п.  
 Општина:   Брчко Дистрикт 
 Кредитна линија:   Кредити за предузетнике и предузећа 
 Финансијски посредник:   МКД Привредник д.о.о. Бијељина 
 Фонд:   Фонд за развој и запошљавање PC 
 Тражени износ (у КМ):   40.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   40.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   60 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Уговор о зајму 12.04.2022

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација