Podaci o kreditu 
 Korisnik:   "Agent enex" d.o.o / Poreska uprava Republike Srpske 
 Opština:   Prijedor 
 Kreditna linija:   Otkup potraživanja 
 Finansijski posrednik:   Bez finansijskog posrednika 
 Fond:   Fond za razvoj i zapošljavanje PC 
 Traženi iznos (u KM):   2.290.626,00 
 Odobreni iznos (u KM):   0 
 Period otplate (u mjesecima):   17 
 Grejs period (u mjesecima):   0 
 
 
 Status kreditnog zahtjeva 
Dostavljeno u IRBRS
Status dokumentacije
Kreditni odbor IRBRS
Ugovor o zajmu 26.02.2021

 
Legenda:
pozitivno riješenou proceduri
upućeno banci/MKDnije realizovano
dokumentacija kompletnapodnosilac odustao
dokumentacija vraćenaodbijeno
nepotpuna dokumentacija