Подаци о кредиту 
 Корисник:   "Agent enex" д.о.о / Пореска управа Републике Српске 
 Општина:   Приједор 
 Кредитна линија:   Откуп потраживања 
 Финансијски посредник:   Без финансијског посредника 
 Фонд:   Фонд за развој и запошљавање PC 
 Тражени износ (у КМ):   2.290.626,00 
 Одобрени износ (у КМ):   0 
 Период отплате (у мјесецима):   17 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Кредитни одбор ИРБРС
Уговор о зајму 26.02.2021

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација