Podaci o kreditu 
 Korisnik:   "Autosalon Đuro" d.o.o. 
 Opština:   Nevesinje 
 Kreditna linija:   Krediti za početne poslovne aktivnosti 
 Finansijski posrednik:   Nova banka a.d. Banja Luka 
 Fond:   Fond za razvoj istočnog dijela RS 
 Traženi iznos (u KM):   250.000,00 
 Odobreni iznos (u KM):   250.000,00 
 Period otplate (u mjesecima):   60 
 Grejs period (u mjesecima):   0 
 
 
 Status kreditnog zahtjeva 
Dostavljeno u IRBRS
Status dokumentacije
Kreditni odbor IRBRS 19.11.2019
Ugovor o zajmu 19.11.2019

 
Legenda:
pozitivno riješenou proceduri
upućeno banci/MKDnije realizovano
dokumentacija kompletnapodnosilac odustao
dokumentacija vraćenaodbijeno
nepotpuna dokumentacija