Подаци о кредиту 
 Корисник:    "МИ Тривас" д.о.о. 
 Општина:   Прњавор 
 Кредитна линија:   Кредити за предузетнике и предузећа 
 Финансијски посредник:   UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
 Фонд:   Фонд за развој и запошљавање PC 
 Тражени износ (у КМ):   1.400.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   1.400.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   120 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Кредитни одбор ИРБРС 04.07.2019
Уговор о зајму 04.07.2019

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација