Подаци о кредиту 
 Корисник:   "AZZURRA" д.о.о.  
 Општина:   Невесиње 
 Кредитна линија:   Кредити за предузетнике и предузећа 
 Финансијски посредник:   Нова банка а.д. Бања Лука 
 Фонд:   Фонд за развој источног дијела РС 
 Тражени износ (у КМ):   600.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   600.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   72 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Кредитни одбор ИРБРС 09.11.2018
Уговор о зајму 27.02.2019

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација