Podaci o kreditu 
 Korisnik:   "CONNECT PEOPLE" d.o.o. 
 Opština:   Pale 
 Kreditna linija:   Krediti za preduzetnike i preduzeća 
 Finansijski posrednik:   Naša banka a.d. Banja Luka 
 Fond:   Fond za razvoj istočnog dijela RS 
 Traženi iznos (u KM):   3.600.000,00 
 Odobreni iznos (u KM):   3.600.000,00 
 Period otplate (u mjesecima):   144 
 Grejs period (u mjesecima):   6 
 
 
 Status kreditnog zahtjeva 
Dostavljeno u IRBRS
Status dokumentacije
Kreditni odbor IRBRS 26.09.2018
Ugovor o zajmu 26.09.2018

 
Legenda:
pozitivno riješenou proceduri
upućeno banci/MKDnije realizovano
dokumentacija kompletnapodnosilac odustao
dokumentacija vraćenaodbijeno
nepotpuna dokumentacija