Подаци о кредиту 
 Корисник:   "CONNECT PEOPLE" д.о.о. 
 Општина:   Пале 
 Кредитна линија:   Кредити за предузетнике и предузећа 
 Финансијски посредник:   Наша банка а.д. Бања Лука 
 Фонд:   Фонд за развој источног дијела РС 
 Тражени износ (у КМ):   3.600.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   3.600.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   144 
 Грејс период (у мјесецима):   6 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Кредитни одбор ИРБРС 26.09.2018
Уговор о зајму 26.09.2018

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација