Подаци о кредиту 
 Корисник:   "QUEEN" Наташа Тофил с.п. Прњавор 
 Општина:   Прњавор 
 Кредитна линија:   Кредити за почетне пословне активности 
 Финансијски посредник:   Микрофин д.о.о. Бања Лука 
 Фонд:   Фонд за развој и запошљавање PC 
 Тражени износ (у КМ):   8.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   8.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   60 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС
Статус документације
Уговор о зајму 21.06.2018

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација