Подаци о кредиту 
 Корисник:   "Аутопревозник Тодоровић Велимир" с.п. 
 Општина:   Требиње 
 Кредитна линија:   Кредити за предузетнике и предузећа 
 Финансијски посредник:   Нова банка а.д. Бања Лука 
 Фонд:   Фонд за развој источног дијела РС 
 Тражени износ (у КМ):   110.000,00 
 Одобрени износ (у КМ):   110.000,00 
 Период отплате (у мјесецима):   84 
 Грејс период (у мјесецима):   0 
 
 
 Статус кредитног захтјева 
Достављено у ИРБРС 15.03.2017
Статус документације
Кредитни одбор ИРБРС 22.03.2017
Уговор о зајму 23.03.2017

 
Легенда:
позитивно ријешеноу процедури
упућено банци/МКДније реализовано
документација комплетнаподносилац одустао
документација враћенаодбијено
непотпуна документација