Prirodni resursi i ekonomski potencijali

Djelatnost:
-
Resursi u korištenju:

Poljoprivredno zemljište

Površina Dabarskog polja iznosi 50 km2, a nadmorska visina 470-550 metara, pogodno je za proizvodnju žitarica i krmnog bilja, a zasadi voća su davali dobre rezultate. Samo Dabarsko polje raspolaže sa preko 5 000 ha poljoprivrednih površina koje se mogu koristiti i kao industrijsko zemljište. Takve pogodnosti pružaju i lokaliteti Kaline, površine 40 ha, Duboke 2 ha. Oko 200 ha obradivog zemljišta pogodnog za subtropske i kontinentalne kultrue u vlasništvu je opštine. Trusinsko polje je znatno manje od Dabarskog, ali tlo je dosta plodnije, zatim treba napomenuti i područje Dabrice sa oko 100 ha pogodnim za proizvodnju svih kultura. Male, ali izuzetno plodne obradive površine vrtače, sa ukupnom površinom od 373 ha nalaze se na području Hrguda.

Turizam

Berkovići sa svojom okolinom ima dosta značajnih kulturno-istorijskih spomenika i vjerskih objekata. U mjestu Potkom nalaze se ostaci crkve Sv. Ilije iz 14 vijeka. Treba napomenuti i stari grad Koštun koji datira iz ranog srednjeg vijeka, građen najkasnije u 10 vijeku. Pored spomenika u opštini se nalazi i niz pećina, Ratkovača, Sunićka pećina itd, kojie su bogate pećinskim jezerima i bogato ukrašene pećinskim nakitom. Vodopad rijeke Opačice, visine oko 150 metara je jedna od prirodnih ljepota opštine. Površina opštine predstavlja jedno veliko lovište na kome se nalazi brojna divljač.

Potencijalno iskoristivi resursi:

Rude

Rude Područje opštine je bogato vrlo kvalitetnom opekarskom glinom i boksitom. Kvalitet gline je takav da se može koristiti za proizvodnju keramičkih proizvoda, ali do danas nije iskorištena. Urađen je elaborat nalazišta prema kome postoje ogromne zalihe kvalitetnih ciglarskih glina. Do izbijanja rata u rudniku Dabrica vršena je eksploatacija rude boksita. Površinski i jamski kop ima zalihe rude oko 1 000 000 tona. Ruda je dobrog kvaliteta i u sebi sadrži 50-56% aluminijuma, 0,5-4% silicijuma. Rudnik je prerpio oštećenja i još nije vraćen u prvobitno stanje. Takođe je značajno pomenuti mogućnost prerade kamena i proizvodnje šljunka

Poljoprivreda

Poljoprivredne površine opštine su nedovoljno iskorištene. Opština je veoma pogodna za stočarstvo u svim segmentima, kao i za povrtlarstvo, preradu šumskog i ljekovitog bilja, a posebno duvana.

Turizam

Potencijalno iskoristivi turistički potencijali se odnose na prirodne ljepote, pećine, vodopade, ali možda je zanimljiviji potencijal u lovnom turizmu. Turistički potencijali će ostati neiskorišteni ukoliko se ne napravi potrebna turistička infrastruktura, prije svega kvalitetni smještajni kapaciteti.

Detaljni podaci o poljoprivredi, turizmu i građevinskim radovima po opštinama/gradovima RS >>>

Izvor: Opština/Grad: Берковићи