Природни ресурси и економски потенцијали

Дјелатност:
-
Ресурси у кориштењу:

Пољопривредно земљиште

Потенцијално искористиви ресурси:

Земљиште је 99% у приватном власништву. Доста уситњени посједи, што је битан ограничавајући фактор економичнијег кориштења истог. У укупним земљишним површинама, површина обрадивог земљишта је 4093 ха и исто је доброг квалитета, повољне структуре и земљишне реакције и изузетно погодно за производњу здраве хране. Оранице и баште покривају 4093 ха*, од чега засијане површине износе 1526 ха, а угари и необрађене поршине покривају 2567 ха*. Површине под пашњацима су 1740 ха.

Укупне површине под шумом су 3003 ха, а од тога у приватном посједу је 2003 ха и 1000 ха у државном власништву. Од укупне шумске површине 25% су високе шуме, а 75% шуме изданачког поријекла са највећом заступљеношћу букве, граба и храста китњака.

Водни потенцијал обухватају дио ријеке Уне, рјечице Јапру, Војскову и Млаку ријеку, као и многобројне изворе питке воде. Посебну вриједност има налазиште питке воде у селу Хашани (извориште Козинчић) гдје су вршена и одређена хидрогеолошка испитивања, која упућују на изузетан квалитет и велику издашност овог изворишта. Евентуална улагања у овој области су нешто у чему општина, а посебно Хашани виде шансу даљег развоја.

Поред напријед набројаних, на подручју наше општине постоје и значајни туристички потенцијали, који би се могли искористити прије свега за развој сеоског туризма, стим да се крене из почетка, рачунајући велика улагања.

*Извор: Републички завод за статистику РС

Детаљнији подаци о пољопривреди, туризму и грађевинским радовима по општинама/градовима РС >>>

Извор: Општина/Град: Крупа на Уни