Кластер: Удружење пчелара Општине Гацко

Општина/Град: Гацко
Тип кластера: Постојећи
Дјелатност:
Носилац:
Број и назив чланова:
Година оснивања: 2008
Остале информације:
Контакт:

Адреса:

Његошева 4, Гацко