Ивестициони пројекат: Топлификација града

Општина/Град: Гацко
Назив пројекта: Топлификација града
Тип пројекта: Јавни
Опис:

Неки од планираних пројеката Стратегијом развоја Општине Гацко 2010-2020. година су:

  • Изградња мреже градског централног гријања из Термоелектране уз стварање услова за нове прикључке у градском и приградском дијелу како би се смањио број индивидуалних ложишта и котловница;
  • Изградња вреловодне и топловодне мреже и вреловодних станица на
    подручју града Гацка уз примјену модерних технологија за управљање и
    аутоматизацију;
  • Финанцијска и друга стручна помоћ око топлификације појединих стамбених јединица и индивидуалних објеката.
Носилац: