Ивестициони пројекат: Стратешки пројекти у општини

Општина/Град: Гацко
Назив пројекта: Стратешки пројекти у општини
Тип пројекта: Јавни
Опис:

Неке од области развоја општине планиране Стратегијом развоја Општине Гацко 2010-2020. година су:

 

Побољшање водоснабдијевања и третмана отпадних вода;

Побољшање електроенергетске инфрастуктуре која ће бити
усмјерена на подстицање шире употребе нове и обновљиве
енергије и унапређење енергетске ефикасности;

Побољшање просторног и урбанистичког планирања и
заштите животне средине;

Развој и унапређење рударства;

Рурални развој и развој пољопривреде;

Развој и заштита шумског фонда;

Побољшање индустрије, малих и средњих предузећа, развој прехрамбене индустрије (млијечних и месних производа);

Развој туристичких и трговинских капацитета;

Носилац: