Ивестициони пројекат: Развој и унапређење саобраћајне инфраструктуре

Општина/Град: Гацко
Назив пројекта: Развој и унапређење саобраћајне инфраструктуре
Тип пројекта: Јавни
Опис:

Неки од планираних пројеката Стратегијом развоја Општине Гацко 2010-2020. година су:

  • Изградња Јужне обилазнице Гацка;
  • Реконструкција магистралних путних праваца М6 Невесиње - Гацко - Автовац и М20 Фоча - Гацко – Требиње;
  • Изградња паркинга;
  • Развој инфраструктуре у руралним подручјима;
  • Реконструкција и изградња локалне путне мреже;
Носилац: