Приказа по страници:

( Укупно 14 резултата )

Страница 1 од 2

Задруга Петрово поље, подручије дјеловања Петрово поље

Дјелатност: Туризам | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Требиње

Задруга Петрово поље, подручије дјеловања Петрово поље

Дјелатност: Производња прехрамбених производа и пића | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Требиње

Задруга Петрово поље, подручије дјеловања Петрово поље

Дјелатност: Пољопривреда и шумарство | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Требиње

Задруга Поповка, покрива подручије Попова поља

Дјелатност: Пољопривреда и шумарство | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Требиње

Изградња депоније

Дјелатност: Остало | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Требиње

Изградња јужне обилазнице око града

Дјелатност: Туризам | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Требиње

Индустријска зона "Волујац"

Дјелатност: Производња металних производа, осим машина и уређаја | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Требиње

Индустријска зона "Волујац"

Дјелатност: Грађевинарство | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Требиње

Кластер виноградара и прозвођача вина

Дјелатност: Производња прехрамбених производа и пића | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Требиње

Окуси Херцеговину- рурални развој

Дјелатност: Изградња цјевовода, водова за електричну струју и телекомуникације | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Требиње