Приказа по страници:

( Укупно 5 резултата )

Страница 1 од 1

Акумулационо језеро и наводњавање

Дјелатност: Пољопривреда и шумарство | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Љубиње

Инфраструктура

Дјелатност: Јавна управа, економска и социјална политика заједнице | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Љубиње

Пољопривредни

Дјелатност: Пољопривреда и шумарство | Тип могућности: Кластери | Општина/Град: Љубиње

Предузетничко-пословни центри ( Љубиње )

Дјелатност: Прерађивачка индустрија | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Љубиње

Приватни пројекти

Дјелатност: Производња и снабдјевање ел.енергијом, гасом и водом | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Љубиње