Приказа по страници:

( Укупно 7 резултата )

Страница 1 од 1

Баљево поље и Авдагића луке (потенцијалне индустријске зоне)

Дјелатност: Производња хемикалија и хемијских производа, кокса и деривата нафте | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Баљево поље и Авдагића луке (потенцијалне индустријске зоне)

Дјелатност: Производња машина и уређаја | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Баљево поље и Авдагића луке (потенцијалне индустријске зоне)

Дјелатност: Прерада и производи од дрвета и плуте, целулоза папир и производи од папира | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Баљево поље и Авдагића луке (потенцијалне индустријске зоне)

Дјелатност: Грађевинарство | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Брод на Дрини

Дјелатност: Прерада и производи од дрвета и плуте, целулоза папир и производи од папира | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Миљевина (потенцијалне индустријске зоне)

Дјелатност: Остало | Тип могућности: Предузетничко-пословни центри | Општина/Град: Фоча

Пројекти предвиђени Стратегијом развоја општине Фоча 2017-2021.

Дјелатност: Јавна управа, економска и социјална политика заједнице | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Фоча