Приказа по страници:

( Укупно 5 резултата )

Страница 1 од 1

Изградња путева, водоводне и енергетске инфарструктуре

Дјелатност: Производња текстила, тканина, одјевних предмета и крзна | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Берковићи

Инфраструктура

Дјелатност: Производња и снабдјевање ел.енергијом, гасом и водом | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Берковићи

Остали пројекти

Дјелатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Берковићи

Прерада воћа и поврћа

Дјелатност: Јавна управа, економска и социјална политика заједнице | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Берковићи

Пунионица питке воде

Дјелатност: Грађевинарство | Тип могућности: Инвестициони пројекти | Општина/Град: Берковићи